Nhà phân phối Ringspann Việt Nam

Đại lý Ringspann Việt Nam

Đại lý ringspann việt nam
Đại lý ringspann việt nam

Ringspann Việt Nam

Được thành lập vào năm 1944, RINGSPANN là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình có trụ sở tại Bad Homburg, Đức. Công ty hiện có 475 nhân viên tại 16 công ty quốc tế. Sự phát triển thành công và liên tục của RINGSPANN là mục tiêu chính của chúng tôi. Qua đó, chúng tôi tăng lợi ích cho khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp cũng như cộng đồng.

Sản phẩm và dịch vụ hàng đầu

Thành tựu đổi mới đã biến RINGSPANN trở thành nhà sản xuất hàng đầu cho

Truyền tải điện

Kẹp cố định

Hệ thống điều khiển từ xa

DH 010 FPM 010 M 12 Thắng Ringspann Việt Nam

Phanh bằng khí nén DH 010 FPM Ringspann

DH 010 FPM 012M 12 Brake Ringspann Việt Nam

Brake Caliper DH 010 FPM Ringspann

I. Freewheels

II. Phanh_Brake

1. Phanh bằng khí nén

I. Freewheels

Freewheel size FB 72, type with sprag lift-off Z and 40 mm bore:

• FB 72 LZ, d = 40 mm

Freewheel size FKh 28, type with hydrodynamic sprag lift-off and 45 mm bore:

• FKh 28 ATR, d = 45 mm

Complete Freewheels FKh for bolting to the face with hydrodynamic sprag lift-off for multimotor drives

Low Speed Backstops FRHD with lever arm in inch dimension, with sprags

Example for ordering

Freewheel size FRHD 800 with a 3,500 inch bore:

• FRHD 800, d = 3,5 inch

II. Phanh

Brake Caliper DH 020 FPM spring activated – pneumatically released

DH 020 FPM-020 U-12

Brake Caliper DV 020 FPM spring activated – pneumatically released

DV 020 FPM – 020 R – 12

Example for ordering Brake Caliper DV 020 FPM, thruster 020, thruster mounted right, thickness of brake disc 12,5 mm:

Brake Caliper DH 010 FPM spring activated – pneumatically released

Example for ordering Brake Caliper DH 010 FPM, design 010, piston mounted in central position, thickness of brake disc 12,5 mm:

DH 010 FPM – 010 M – 12
III. Trục kết nối _ Shaft Hub Connection

♦ Một số spare part:

Part Nomenclature Quantity Part number
1 Cylinder block assembly group completely to DH 010 FPM 1 3514-079001-000000
2 Piston to DH 010 FPM 2 2771-030602-000000
3 Lever to DH 010 FPM 2 2789-087002-000000
4 Standard brake pad with split pin

for brake caliper: 4457-901102-000000

2 3457-901101-000000*
Brake pad from BK 6905 with split pin

for brake caliper: 4457-100608-000000

2 3457-901104-000000*
Brake pad with glued on BK 4773 plate and split pin for W = 5mm

for brake caliper:

4457-901104-000000

2 3457-901105-000000*
5 Pin with head a hole for split pin 6h11x50 4 5213-010150-000000

 

6 Split pin 1,6×12 4 5202-016106-000000
7 Adjustment spindle to DH 010 FPM 1 2712-006606-000000
8 or 9 Pressure nut with right-hand thread 1 2742-010101-000000
9 or 8 Pressure nut with left-hand thread 1 2742-101102-000000
10 Pressure spring to DH 010 FPM-H 2 2701-010004-000000
11 O-ring 24×3 4 5116-024003-000000
12 O-ring 12,3×2,4 2 5116-012003-000000
13 Return spring to DH 010 P 1 2449-146001-000000
14 Bearing cover to DH 010 FPM 2 2771-045102-000000
       
15 Hexagonal socket cap screw M4x16 DIN 6912-8.8 4 5002-004004-000000
16 L-shaped hose connector, swivelling 1 5161-106102-000000
17 Clamping sleeve 3×20 DIN 1481 1 5203-003010-000000

 

Phanh bằng khí nén DV 020 FPM 020 R 12 Ringspann Việt Nam

DV 020 FPM-030 R-12 Brake Ringspann

Brake Caliper DV 020 FPM-040 R-12

DV 020 FPM 020 L 12  Thắng khí nén Ringspann

Part Nomenclature Quantity Part number
5 Brake chamber 040 1 3514-032116-000000
Brake chamber 030 1 3514-032108-000000
Brake chamber 020 1 3514-032109-000000
3 Standard brake pad 2 2472-005013-A00112*
Brake pad with wear alarm cable 1 2472-005013-A00101**
Brake pad of BK 4773 2 2472-005013-A00102*
3 Brake pad of BK 5300 2 2472-005013-A00103*
Brake pad, milled 2 2472-005013-A00115*
Brake pad of BK 6905 2 2472-005013-A00117*

 

Part Nomenclature Quantity Part number
11 Diaphragm 1 1473-130001-000000
16 Flat-wire pressure spring for

brake chamber 3514-032116-000000

1 2701-059104-000000
17 O-ring 6×1 1 5116-006002-000000
18 Spacer bushing 1 2741-034110-000000
20 O-ring 12,3×2,4 1 5116-012003-000000

 

Pneumatic Brakes DH 020 FPM 020 U 12 Ringspann Việt Nam

DH 020 FPM 030 U 12 Phanh khí nén Ringspann

Brake Caliper DH 020 FPM spring activated – pneumatically released

Brake DH-020-FPM Ringspann Việt Nam

 

 

Part Nomenclature Quantity Part number
Brake chamber 040 1 3514-032116-000000
Brake chamber 030 1 3514-032108-000000
Brake chamber 020 1 3514-032109-000000
Standard brake pad 2 2472-005013-A00112
Brake pad with wear alarm cable 1 2472-005013-A00101
Brake pad of BK 4773 2 2472-005013-A00102
Brake pad of BK 5300 2 2472-005013-A0010
Brake pad, milled 2 2472-005013-A00115
Brake pad of BK 6905 2 2472-005013-A00117

 

Nomenclature Quantity Part number
Diaphragm 1 1473-130001-000000
Flat-wire pressure spring for

brake chamber 3514-032116-000000

1 2701-059104-000000
O-ring 6×1 1 5116-006002-000000
Spacer bushing 1 2741-034110-000000
O-ring 12,3×2,4 1 5116-012003-000000

 

DH 020 FPM 040 U 12 Brake Ringspann Việt Nam

Phanh khí nén DH 025 FPM 015 R 12 Ringspann Việt Nam

DH 025 FPA-085 R-12 Brake hãng Ringspann

DH 025 FPM 015 R 25 Thắng Ringspann

Một số code của sản phẩm:

DH 025 FPM 015 L 25 Ringspann

Brake DH 025 FPM 015 L 12

DH 025 FPM 025 L 25

DH 025 FPM 025 L 12

DH 025 FPM 025 R 25

DH 025 FPM 025 R 12

DH 025 FPM 035 L 25

DH 025 FPM 035 L 12

DH 025 FPM 035 R 25

DH 025 FPM 035 R 25

DH 025 FPM 045 L 25

DH 025 FPM 045 R 25

DH 025 FPM 045 L 12

DH 025 FPM 045 R 12 Pneumatic Brake Calipers Ringspann

DH 025 FPA-085 R-25

DH 025 FPA-085 L-25

DH 025 FPA-085 L-12

DH 025 FPA-065 R-25

DH 025 FPA-065 R-12

DH 025 FPA-065 L-25

DH 025 FPA-065 L-12

DH 025 FPA-095 R-25

DH 025 FPA-095 R-12

DH 025 FPA-095 L-25

DH 025 FPA-095 L-12

DV 030 FPM-035 R-12 Thắng bằng khí nén Ringspann Việt Nam

Ringspann DV 030 FPM-035 R-25 Phanh khí nén

DV 030 FPM-025 R-25

DV 030 FPM-025 R-12

DV 030 FPM-025 L-25

DV 030 FPM-025 L-12

Brake calipers DV 030 FPM 045 R 25 

DV 030 FPM 045 R 12 Ringspann Việt Nam

Thắng khí nén DV 030 FPM 045 L 25 Ringspann

DV 030 FPM 045 L 12

DV 030 FPM 101 R 25

DV 030 FPM 101 R 12

DV 030 FPM 101 L 12

DV 030 FPM 101 L 25

Pneumatic Brake DV 035 FPA 095 R 12 Ringspann Việt Nam

DV 035 FPM 111 R 12 Thắng bằng khí nén Ringspann Việt Nam

Thắng khí nén DV-035-FPA Ringspann

♦ Một số order code của sản phẩm:

DV 035 FPA 095 R 25

DV 035 FPA 095 R 30

DV 035 FPA 095 R 40

DV 035 FPA 065 R 40

DV 035 FPA 065 R 30

DV 035 FPA 065 R 25

DV 035 FPA 065 R 12

DV 035 FPA 085 R 40

DV 035 FPA 085 R 30

DV 035 FPA 085 R 25

DV 035 FPA 085 R 12

DV 035 FPA 115 R 30

DV 035 FPA 115 R 40

DV 035 FPA 115 R 25

DV 035 FPA 115 R 12

DV 035 FPA 125 R 12

DV 035 FPA 125 R 25

DV 035 FPA 125 R 30

DV 035 FPA 125 R 40

Brake Caliper DV 035 FPA spring activated – pneumatically released

DV 035 FPM 111 R 25

DV 035 FPM 111 R 30

DV 035 FPM 111 R 40

DV 035 FPM 025 R 25

DV 035 FPM 025 R 12

DV 035 FPM 025 R 30

DV 035 FPM 025 R 40

DV 035 FPM 035 R 25

DV 035 FPM 035 R 12

DV 035 FPM 035 R 30

DV 035 FPM 035 R 40

DV 035 FPM 045 R 25

DV 035 FPM 045 R 12

DV 035 FPM 045 R 30

DV 035 FPM 045 R 40

DV 035 FPM 102 R 25

DV 035 FPM 102 R 12

DV 035 FPM 102 R 30

DV 035 FPM 102 R 40

DV 035 FPM 122 R 25

DV 035 FPM 122 R 12

DV 035 FPM 122 R 30

DV 035 FPM 122 R 40

DV 035 FPA Phanh bằng khí nén hãng Ringspann

Ringspann Việt Nam

DH 020 FHM 210 U 12 Phanh đĩa thủy lực Ringspann Việt Nam

Ringspann DV 020 FHM 210 R 12 

DV 020 FHM 210 L 12 Brake Caliper Ringspann Việt Nam

Phanh đĩa thủy lực DV 020 FHM hãng Ringspann

Brake Caliper DH 020 FHM spring activated – hydraulically released

Standard brake pad for brake caliper:

4457-103915-000000

4457-200800-000000

4457-201801-000000

Brake chamber: 3514-032118-000000

DV 030 FHA 240 R 12 Thắng đĩa thủy lực Ringspann

DV 030 FHM 250 R 12 Hydraulic Disc Brakes Ringspann Việt Nam

Ringspann Việt Nam

Phanh đĩa thủy lực DV-030-FHA hãng Ringspann Việt Nam

Một số model sản phẩm:

DV 030 FHA 240 R 25 Ringspann Việt Nam

DV 030 FHA 240 L 12

DV 030 FHA 240 L 25

DV 030 FHM 250 R 25

DV 030 FHM 250 L 12

DV 030 FHM 250 L 25

Đại lý Ringspann Việt Nam

 

Phanh thủy lực DV 030 FHM hãng Ringspann Việt Nam

DV 030 FHM 250 R 25 Brake Ringspann

 

Brake calipers DU 060 FHM 340 R 25 Ringspann Việt Nam

DU 060 FHM 340 R 40 Phanh đĩa thủy lực Ringspann

 

 

 

Bản vẽ Phanh đĩa thủy lực DU 060 FHM của hãng Ringspann

 

Một số model của sản phẩm:

DU 060 FHM 340 L 40

DU 060 FHM 340 L 25

DU 060 FHM 350 L 25

DU 060 FHM 350 L 40

DU 060 FHM 350 R 25

DU 060 FHM 350 R 40

DU 060 FHM 360 L 25

DU 060 FHM 360 L 40

DU 060 FHM 360 R 25

DU 060 FHM 360 R 40

DU 060 FHM 370 R 25

DU 060 FHM 370 R 40

DU 060 FHM 370 L 25

DU 060 FHM 370 L 40

 

♦ Một số parts list

Part Nomenclature Quantity Part number
1 Brake chamber 370-25 1 3514-230111-000000
Brake chamber 340-25 1 3514-230114-000000
Brake chamber 350-25 1 3514-230115-000000
Brake chamber 360 -25 1 3514-230116-000000
2 Standard brake pad for brake caliper: 000000 2 2472-040025-A00102*
Brake pad BK 6905 for brake caliper: A00103 2 2472-040025-A00103*
Brake pad BK 4199 for brake caliper: A00104 2 2472-040025-A00104*
Brake pad BK 8006 for brake caliper: A00105 2 2472-040025-A00103*

 

3 Frame (25 mm brake disc thickness) 1 2474-300001-000000
Frame (40 mm brake disc thickness) 1 2474-300003-000000
4 Support bolt 1 2725-045604-000000
5a / 5b Groove nut KM 9 2 5130-045002-000000
6 Return spring 2 2701-025008-000000
7 Shoulder pin 4 5236-012004-000000
8 Threaded pin M 6×16 4 5012-006055-000000
9 Lever arm 2 2475-320001-000000
10 Shaft 2 2714-025601-000000
11 Sliding bearing 4 5313-025004-000000
12 Wiper 4 5139-025102-000000
13 Threaded pin M 16×60 2 5012-016053-000000
14 Hex. nut, self-locking 2 5113-016001-000000
15 Swivel element 2 2476-206001-000000
16 Spring bracket for swivel element 2 2701-157001-000000
17 Holding disc for brake pad 2 2771-018103-000000
18 Countersunk screw M 5×16 DIN EN ISO 10642 2 5005-005120-000000
19 Sheet metal bracket 2 2789-110002-000000
20 Hex. screw 4 5019-008004-000000
21 Disc 8,4 DIN 125-St 4 5105-008001-000000
27 Proximity switch PNP (closer) 1 3502-112004-B024VG

 

Hydraulic Disc Brake DU 060 FHM 360 L 40 Ringspann Việt Nam

 

HW 120 FHM 030 Thắng đĩa Ringspann

Ringspann Thắng đĩa thủy lực HW 075 FHM 010 Ringspann

 

 

Phanh đĩa thủy lực HW-075-FHM của hãng Ringspann

HW 120 FHM 050

HW 120 FHM 070

HW 120 FHM 100

HW 120 FHM 120

HW 075 FHM 020

HW 075 FHM 030

HW 120 FHM Brake Caliper Ringspann Việt Nam

Brake Caliper HW 075 FHM spring activated – hydraulically released

HW 075 FHM 040

HW 075 FHM 055

HS 075 FHM 010 Phanh đĩa thủy lực Ringspann Việt Nam

Brake Caliper HS 075 FHM spring activated – hydraulically released for wind turbines or conveyor systems

Ringspann Việt Nam

Thắng HS 075 FHM 020 Ringspann

HS 075 FHM 030 Hydraulic Disc Brakes

Đại lý Ringspann Việt Nam

Thắng đĩa HS 075 FHM 040 Ringspann

HS 075 FHM 055 Brake Ringspann Việt Nam