HWS600-24/HD Bộ nguồn hãng TDK – Lambda Việt Nam

HWS600-24/HD

HWS600-24 Bộ nguồn tdk lambda

AC-DC Power Supplies

 

HWS600-24/HD
HWS600-24/HD

Thông tin sản phẩm hãng: TDK-LAMBDA

Thông tin sản phẩm tại VN: TDK-Lambda Việt Nam

 

Một số code của sản phẩm:

 

Model Selector
Model
 HWS300-3
 HWS600-3  
HWS1000-3
HWS1500-3 Bộ nguồn TDK-Lambda Việt Nam
HWS300-5 Power supply TDK Lambda Việt Nam
HWS600-5
HWS1000-5
HWS1500-5
HWS1000-6
HWS1500-6
HWS1000-7
HWS1500-7
HWS300-12
HWS600-12
HWS1000-12
HWS1500-12
HWS300-15
HWS600-15
HWS1000-15
HWS1500-15
HWS300-24
HWS600-24
HWS1000-24
HWS1500-24
HWS1000-36
HWS1500-36
HWS300-48
HWS600-48
HWS1000-48
HWS1500-48
HWS1000-60
HWS1500-60

 

HWS600-24/HD Bộ nguồn hãng TDK – Lambda Việt Nam

Nhà phân phối TDK-Lambda tại Việt Nam

 

CTNH300-3
CTNH600-3 396 3,3V / 120A Kèm
HWS1000-3 660 3,3V / 200A Kèm
CTNH300-5 300 5V / 60A Kèm
CTS1000-12 1056 12V / 88A Kèm
CTNH1500-12 1500 12V / 125A Kèm
CTNH300-15 330 15V / 22A Kèm
CTNH600-15 645 15V / 43A Kèm
CTNH 1000-15 1050 15V / 70A Kèm
CTNH1500-15 1500 15V / 100A Kèm
CTNH300-24 336 24 V / 14A Kèm
HWS600-24 648 24 V / 27A Kèm
HWS1000-24 1056 24 V / 44A Kèm
CTNH1500-24 1560 24 V / 65A Kèm
CTNH1000-36 1054.8 36V / 29.3A Kèm
CTNH1500-36 1512 36V / 42A Kèm
CTNH300-48 336 48V / 7A Kèm
CTNH600-48 624 48V / 13A Kèm
CTNH1000-48 1056 48V / 22A Kèm
CTNH1500-48 1536 48V / 32A Kèm
CTNH 1000-60 1056 60V / 17.6A Kèm

HWS300-24 Power Supply TDK-Lambda Việt Nam

CTNH600-5

600

5V / 120A

Kèm

HWS300-24 và HWS600-24 hãng Tdk-lambda Việt Nam

CTNH1000-5

1000

5V / 200A

Kèm

 

CTS1000-6

1002

6V / 167A

Kèm

 

CTNH1000-7

1005

7.5V / 134A

Kèm

 

CTNH300-12

324

12V / 27A

Kèm

 

HWS600-12

636

12V / 53A

Kèm