Nhà phân phối chính hãng TDK Lambda Việt nam

TDK-Lambda 

dai-ly-tdk-lambda-viet-nam
đại lý tdk lambda tại Việt Nam

I. Bộ nguồn power supply TDK  

HWS100-24/A Bộ nguồn TDK-Lambda Việt Nam

Power Supply HWS150-24/A hãng TDK-LAMBDA

♦ Model HWS100-24/A đã được chuyển đổi qua model mới là HWS100A-24/A và HWS150-24/A đã được chuyển đổi thành model HWS150A-24/A

♦ Tính năng sản phẩm:

– Bảo hành trọn đời

– UL508 đã được phê duyệt

– Hiệu quả cao

Model Selector
Model Voltage V Adjust Range V(3)
HWS300-3 3.3V 2.64 – 3.96
HWS600-3 3.3V 2.64 – 3.96
HWS1000-3 3.3V 2.64 – 3.96
HWS1500-3 3.3V 2.64 – 3.96
HWS300-5 5V 4 – 6
HWS600-5 5V 4 – 6
HWS1000-5 5V 4 – 6
HWS1500-5 5V 4 – 6
HWS1000-6 6V 4.8 – 7.2
HWS1500-6 6V 4.8 – 7.2
HWS1000-7 7.5V 6 – 9V
HWS1500-7 7.5V 6 – 9V
HWS300-12 12V 9.6 – 14.4
HWS600-12 12V 9.6 – 14.4
HWS1000-12 12V 9.6 – 14.4
HWS1500-12 12V 9.6 – 14.4
HWS300-15 15V 12 – 18
HWS600-15 15V 12 – 18
HWS1000-15 15V 12 – 18
HWS1500-15 15V 12 – 18
HWS300-24 24V 19.2 – 28.8
HWS600-24 24V 19.2 – 28.8
HWS1000-24 24V 19.2 – 28.8
HWS1500-24 24V 19.2 – 28.8
HWS1000-36 36V 28.8 – 43.2
HWS1500-36 36V 28.8 – 43.2
HWS300-48 48V 38.4 – 52.8
HWS600-48 48V 38.4 – 52.8
HWS1000-48 48V 38.4 – 52.8
HWS1500-48 48V 38.4 – 52.8
HWS1000-60 60V 48 – 66
HWS1500-60 60V 48 – 66

HWS300-24 Power Supply TDK-Lambda Việt Nam

HWS600-24 Bộ nguồn tdk lambda

AC-DC Power Supplies
CTNH300-3
CTNH600-3
HWS1000-3
CTNH300-5
CTNH600-5
CTNH1000-5
CTS1000-6
CTNH1000-7
CTNH300-12
HWS600-12
CTS1000-12
CTNH1500-12
CTNH300-15
CTNH600-15
CTNH 1000-15
CTNH1500-15
CTNH300-24
HWS600-24
HWS1000-24
CTNH1500-24
CTNH1000-36
CTNH1500-36
CTNH300-48
CTNH600-48
CTNH1000-48
CTNH1500-48
CTNH 1000-60

Bản vẽ bộ nguồn hws300 hãng TDK

Bản vẽ bộ nguồn hws300 hãng TDK

II. Bộ chuyển đổi tín hiệu DC-DC

Part number Power (W) Output info Construction Status
EZA2500-32048 2496 48V / 52A Enclosed Current product
EZA2500-32048 2496 320V / 7.8A Enclosed Current product

III. Bộ lọc nhiễu TDK ( Filters )

♦ Code dòng sản phẩm RSHN:

RSHN-2003

RSHN-2006

RSHN-2010

RSHN-2016

 

RSAL-2003A

RSAL-2006A

RSAL-20R5WL

RSAL-2001WL Bộ lọc

RSAL-2002WL

RSAL-2003WL Bộ lọc nhiễu

RSAL-2006WL

RSAL-20R5AL

RSHN-2040

RSHN-2050

RSHN-2060

RSHN-2080

RSHN-2030L

RSHN-2100

RSHN-2150

RSHN-2200

RSHN-2250

RSHN-2300

RSKN-2006

RSKN-2010

RSKN-2020

RSKN-2030

RSHN 2006 Bộ lọc nhiễu

 

RSAL-2002AL

RSAL-2003AL

RSAL-2006AL

Filter RSHN-2016 Tdk-lambda Việt Nam

Bộ lọc nhiễu rshn 2003

Rshn 2010

RSAL-20R5AL

RSEL-20R5W

RSEL-2001W

RSEL-2002W

RSEL-2003W

RSEL-2006W

RSEL-20R5A

RSEL-2001A

RSEL-2002A

RSEL-2003A

RSEL-2006A

RSEL-20R5WL

RSEL-2001WL

RSEL-2002WL

RSEL-2003WL

RSEL-2006W

RSEL-20R5AL

RSEL-2001AL

RSEL-2002AL

RSEL-2003AL

RSEL-2006AL

IV. Bộ nguồn lập trình ( programmable power supplies Lambda )

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
GH10-150 1500 10V / 150A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH20-75 1500 20V / 75A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH30-50 1500 30V / 50A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH40-38 1520 40V / 38A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH60-25 1500 60V / 25A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH80-19 1520 80V / 19A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH100-15 1500 100V / 15A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH150-10 1500 150V / 10A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH300-5 1500 300V / 5A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet
GH600-2.6 1560 600V / 2.6A 1U Rack Half wide New product View PDF datasheet

V. Một số phụ kiện hãng TDK

Part number Additional Information Status View PDF datasheet
DRM40 10 – 30V / Up to 40A, Balancing & Signalling New product View PDF datasheet
DBM40B 10 – 30V / Up to 40A New product View PDF datasheet